نوشته های تازه

کارگاه‌آموزشی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود

کارگاه آموزشی با عنوان مقاوم‌سازی‌های‌موجود باسخنرانی جناب آقای دکتر‌ مجید‌یعقوبی استادیار مهندسی‌عمران دانشگاه تربت‌حیدریه در روز یکشنبه مورخ ۱۳آذرماه ۱۳۹۶ در سالن مفاخر دانشگاه برگذار شد.

بیشتر بخوانید »

کارگاه‌آموزشی نگهداری زمستانی‌راه

کارگاه‌آموزشی با عنوان نگهداری زمستانی راه باسخنرانی جناب آقای مهندس بهادر‌‌بذرافشان,عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تربت‌حیدریه,گرایش راه و ترابری در روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶ در سالن مفاخر دانشگاه برگزارشد.

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی بررسی مشکلات ساختمان سازی در ایران

کارگاه آموزشی با عنوان بررسی مشکلات ساختمان سازی در ایران با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد گل محمدی,استاد یار مهندسی سازه گروه مهندسی عمران در روز سه شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۶ در سالن ایثارگران دانشگاه برگزار شد.

بیشتر بخوانید »